Procedure

Een testonderzoek duurt in de regel een gehele dag. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar iemands beroepsmatige belangstelling, zijn/haar capaciteiten, vaardigheden en verdere persoonlijkheidskenmerken. Indien gewenst kan hieraan onderzoek naar (potentiële) leidinggevende capaciteiten worden toegevoegd. U verkrijgt op deze wijze betrouwbare informatie omtrent competenties, ontwikkelmogelijkheden en eventuele aandachtspunten.

De kandidaat ontvangt vooraf een schriftelijke uitnodiging en krijgt tussen de middag van ons een lunch aangeboden. Na het onderzoek worden de resultaten als eerste met de kandidaat besproken. Met zijn of haar toestemming wordt vervolgens ook aan opdrachtgever gerapporteerd.

Juist omdat wij ons niet bezig houden met werving (search) en outplacement kunt u erop vertrouwen dat het door ons gegeven advies geheel onafhankelijk en objectief tot stand komt. Wij hebben slechts één belang en dat is uw belang.